Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse år 2015 för Sjulnäs Byaförening

Styrelsen vill avge följande berättelse för det gångna verksamhetsåret:

Sjulnäs Byaförening är en förening där alla ska kunna känna sig hemma. Anläggningen på Sandön är ett mycket starkt kort och vår målsättning är att allt fler upptäcker detta fina område. Allt löpande arbete i föreningen och vid olika arrangemang klaras med ideella insatser, vi vill rikta ett stort tack till alla som medverkat.

Vi välkomnar också en diskussion om framtiden. Då handlar det om hur Byaföreningen mer aktivt kan delta i utvecklingen av byn när det gäller t.ex. säkerställande om att skolan får finnas kvar, att fler attraktiva boendeplatser avsätts, att ungdomar ges större möjligheter att aktivera sig i byn etc. Piteå kommun formar och beslutar i år om en ny översiktsplan för kommunen; ÖP 2030. För att förhindra att denna bara blir en ”hyllvärmare” är det viktigt att följa upp vad som skrivs där om landsbygden, t.ex.

 

Medlemsantal

Antalet medlemskort (ca 80% familjekort och 20 % enskilda) uppgick under år 2015 till 111, väldigt stabilt sedan flera år tillbaka.

 

Hemsidan

Man kan kolla in vad som händer i Byaföreningen genom att knappa in adressen; sjulnas.wordpress.com Den ser ut och fungerar som en hemsida, men man kan skriva blogg-inlägg och på så sätt kommentera eller tycka till om allt möjligt.

 

Anläggningarna:

Sandöns Café och friluftsområde

Vid 20 tillfällen hyrdes Sandön, och i 8 av dessa hyrdes både caféstugan och bastustugan. Fjolårets siffror var 27 resp. 9. Café- och bastukvällar anordnades varje torsdag från strax efter midsommar till slutet av augusti, med undantag av PDOL-veckan. Ansvaret för kvällarna samt övrig tillsyn har delats upp veckovis inom styrelsen. ”Sommaren” var inte speciellt generös med sol och värme, vilket givetvis påverkat såväl badandet som café-verksamheten negativt.

 

Bagarstugan

Uthyrning för bakning ligger stabilt mellan 60 – 80 dagar årligen (69 i år). En stor potential för ökning, således. Birgit Lindberg har varit boknings- och skötselansvarig och Rolf Öqvist har skottat snö och ansvarat för ved.

 

Jonvallen

Någon enstaka uthyrning i år, men många besöker stället och en del har skrivit i gästboken. En del underhåll har gjorts i år; en ny trappa till stugan och ny dörrkarm av kraftigare typ till jordkällarens dörr. Styrelsen har också konkreta planer på ökade aktiviteter där, anläggningen förtjänar verkligen det.

 

Vad hände under 2015?

Ett 30-tal medlemmar samlades den 22 februari för årsmöte i Sjulnäs skolas uppehållsrum vid biblioteket. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar serverades palt. Styrelsen har under året bestått av:

Pär Isaksson, ordförande Lillemor Åkerlund

Birgitta Westerberg, sekreterare Anders Westerberg

Charlotte Nilsson, kassör Christer Sjömark, suppleant

Stig Nilsson

Rolf Öqvist

 

Åtta styrelsemöten har hållits plus ett antal arbetsmöten med anledning av olika arrangemang.

 

Traditionsenligt Valborgsmässofirande på Sandön i samverkan med EFS Sjulnäs. En del av brasan bars med traktor ut till stranden pga risk för gräsbrand. Läget där vid vattnet är både säkrare och vackrare.

Hortlax Manskörs fina sång gav som alltid ett stämningsfullt välkomnande av våren. Undertecknad höll ett vårtal i den bistra kylan och Tony Berglund underhöll med musik. Byaföreningen sålde fika, korv och hamburgare, medan EFS Scouter sålde lotter och hade ett fint vinstbord.

 

Bastun och caféstugan öppnades för uthyrning i maj. Sommaren 2015 var ganska unik eftersom den lyste med sin frånvaro. Tre månader i rad; maj, juni och juli var ovanligt kyliga och molniga. I augusti och september kom så till slut det varma och vackra vädret, men då var vi ju på sluttampen med vår verksamhet. Givetvis påverkade detta resultatet på Sandön. Som nämns i bilaga 2; ”Sammanställning av ekonomin” var ambitionen att hålla caféet öppet i tre veckor, men resultatet blev bara fyra dagar.

 

 

 

Under nio torsdagskvällar i sommar kunde man besöka Sandön för de café – och bastukvällar som då anordnades. Vad är bättre än en riktig vedbastu med påföljande intag av kaffe och nygräddade våfflor? Detta är en fråga som fler Sjulnäsbor kanske borde ställa sig. Kanske måste också styrelsen fråga sig om det är läge att ”stöpa om” dessa torsdagsträffar. Besöksfrekvensen var låg och hade inte bara med vädret att göra.

 

Fortsatt succé med det årligen återkommande Ank-racet. Det ägde även i år rum på nationaldagen, den 6 juni, vädret var helt ok. Ett samarrangemang med Roknäs-Stockbäckens byaförening, och vi kunde också i år glädja oss åt ett mycket högt deltagarantal. Folk är lediga denna dag och ankorna gick åt snabbt. Musikunderhållning sedan på Sandön, kaffe och våfflor i caféstugan och Roknäs/Stockbäcken serverade mat ute.

 

Nytt för i år cykelfest ”typ 2”, den 7 augusti. Inte som de vi arrangerat tidigare med grupper om sex – åtta personer som cyklat runt och ätit förrätt-mat-efterrätt. Nu var det ett arrangemang för alla på Sandön, där ett stort tält satts upp. Charlotte Nilsson med flera hade pyntat, satt upp ljusslingor, gjort karta och spårbana för de cyklande. När dessa kom i mål vidtog förtäring av mat som hade tagits med i form av knytkalas. En mycket trevlig stämning infann sig, icke minst under Julia Carlzons fina sång och gitarrspel.

 

Sent i höstmörkret, den 2 oktober, arrangerade vi eldfest på Sandön. En avslutning på säsongen med grilleldar, fika, spårbana mm. Mycket vackert när eldarna speglar sig i vattnet och en stämning utöver det vanliga infinner sig, strax innan frosten tar vid. J

 

Sista åtgärden under 2015 var invintring av Sandön några dagar in i oktober. I år tog Roknäs/Stockbäckens byaförening initiativ till att skippa den traditionsenliga granen till förmån för en ”julgransslinga” fäst i en flaggstång vid OK/Q8. Pengar fanns kvar av investeringen i ”Infjärdentorget” och därav kom förslaget att satsa på nämnda slinga.

Vi får väl se vad ortsborna säger om detta, det var värt ett försök i alla fall.

 

Byaföreningen vill slutligen rikta ett stort TACK till alla som på ett eller annat sätt bidragit till föreningens verksamhet under året!

 

 

 

Styrelsen för Sjulnäs Byaförening, 2016-02-14, gm

 

 

……………………………………………………………..

Pär Isaksson, ordförande