Styrelse

 

Sjulnäs Byaförening 2016

Stig-Roland Carlzon, ordförande

Anders Westerberg, sekreterare

Stefan Westerlund, kassör

Charlotte Nilsson, ord ledamot

Stig Nilsson, ord ledamot

Anna-Karin Hansson, ord ledamot

Eva Renberg, suppleant

Kristina Brolin Bergman, suppleant

 

Kontakta oss via mobil: 072-225 99 88

Eller mail: sjulnasbyaforening@outlook.com

 


Revisiorer

Leif Lindberg

Kalervo Perätalo


Valberedning

Robert Bergman

Roland Carlsson

Annonser