Styrelse

Sjulnäs Byaförening 2021

Stig-Roland Carlzon, ordförande

Anders Westerberg, sekreterare

Stefan Westerlund, kassör

Charlotte Nilsson, ord ledamot

Stig Nilsson, ord ledamot

Anna-Karin Hansson, ord ledamot

Eva Renberg, suppleant

Kristina Brolin Bergman, suppleant

Eller mail: sjulnasbyaforening@outlook.com


Revisorer

Leif Lindberg

Mona Öhlund


Valberedning

Per Isaksson