Om föreningen

Sjulnäs byaförening hette ursprungligen Sjulnäs Hembygdsförening och bildades 1996.

Mycket ideellt arbete har resulterat i de fina anläggningar vi har idag; främst på Sandön med caféstuga, bastustuga, vedbod, grillkåta, mm. Under sommaren sker uthyrning av såväl caféstugan som bastustugan.

På ”lillåkern” har vi en bagarstuga som man kan hyra både för bakning och som lokal för mindre fester, eller sammankomster. Uthyrningen sker året runt.

Jonvallen, ett upprustat gammalt fäbodställe, kan man också hyra sommartid.

Vi har några fasta, mer eller mindre traditionella, aktiviteter varje år. Dit hör Valborgsmässofirandet, cykelfesten, byadagen och eldfesten.

Alla är välkomna med tips och förslag om allehanda typer av aktiviteter. Ta kontakt direkt med någon i styrelsen eller via:

Mail:
sjulnasbyaforening@outlook.com

Sociala medier:
Sjulnäs Byaförenings Facebookgrupp