Bli medlem

Avgift för enskild medlem:

    100 kr

Avgift för familj (inkl barn under 18 år)

   150 kr

Betala via Swish eller Bankgiro
Skriv ”medlemsavgift” i meddelanderutan för inbetalningen.
Vid familjeavgift notera även totalt antal familjemedlemmar.

   Swish: 123 652 57 78

   Bankgiro: 5162-9624