Historia

Sjulnäs är en by med anor från medeltiden och på de äldsta kartorna från 1600-talet, kan man se var gårdarna låg. På några av gårdsplatserna finns det spår den bebyggelsen, även om det finns ny bebyggelse där i dag. År 1607 fanns det 18 stycken bofasta i Sjulnäs som levde av jord- och boskapsskötsel. På utmarkerna hade man sina fäbodar dit man drev boskapen sommartid. Av dessa fäbodar finns det fortfarande spår i form av källargrunder spismursrösen. En del av de små stugorna står fortfarande och används idag som fritidshus eller jaktkojor.

Berättelser från förr     Fastigheter     Gamla bilder     Kultur- och fornminnen