Jonvallen

Jon

Jonvallen är en gammal fäbodvall. Boka Jonvallen genom att kontakta Ing-Marie Holmqvist, tel. 0911-240374,  070-577 07 92

Jonvallens historia

Platsen har fått sitt namn för att den hörde till Jonhemmanet, där den förste ägaren under 1600-talet var Jon Nilsson.
När Jonvallens ursprungliga byggnader uppfördes, vet nog ingen idag med bestämdhet. Det kan vara Jon Nilsson som var dess förste grundare, men det troliga är att senare ägare av Jonhemmanet var de som tog Jonvallen i bruk och uppförde dess byggnader i slutet av 1700-talet, eller i början av 1800-talet.

Runt Bäckträsket fanns en gång i tiden många fäbodställen, varav Jonvallen var en. Anledningen till att man byggde dessa fäbodar var att man flyttade sina fäkreatur, dvs.kor och får hit under sommaren. Här fick de fritt ströva i skogen för att beta och skaffa sig föda. Detta var för att spara det foder som man fick från sina ängar och åkrar hemma vid gårdarna i Sjulnäs som skulle sparas till vinterfoder. Men fäbodarna användes även vintertid när man utförde skogsaverkningar.

Om Jonvallens ursprungliga byggnader revs eller brann upp, vet nog ingen idag. Men klart är att fäbodlivet på Jonvallen upphörde i slutet av 1800-talet.

När hembygdsföreningen började planera för en uppbyggnad, så fanns inga byggnader kvar på Jonvallen. Det enda som påminde om att det en gång hade funnits byggnader på platsen var en gammal källargrop. Stugan som finns här idag kommer från Roknäs (en före detta bagarstuga från gårdsnamnet KRING). Den gamla ladugården kommer från Lillpite,
ladan från Sjulnäs, torrtoaletten och timret till källaren från Kaptensviken/ Klockarträsk.

Att uppföra dessa byggnader har inneburit många arbetstimmar och blev möjligt genom hjälp från Arbetsförmedlingen med arbetskraft och ekonomiskt stöd.
Ekonomiska bidrag kom även från Kommunen och Sjulnäs byasamfällighet.